Privacyverklaring

Jouw privacy in het kader van de nieuwe wetgeving AVG
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-04-2021

Pauwerfull heeft de nodige aanpassingen gedaan om aan deze wet te voldoen.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn, zoals een verwijzing door huisarts of medisch specialist, dit na jouw expliciete toestemming. Ook in het geval van opvragen van gegevens bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts, is dat alleen mogelijk na jouw expliciete toestemming.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens staan in een beveiligd electronisch clienten dossier. De handgeschreven aantekeningen liggen in een afgesloten kast.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota bij hun kunt declareren .

Jouw naam, adres en woonplaats;

Jouw geboortedatum;

De datum van de behandeling;

Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘lichaamsgerichte psychotherapie’

De kosten van het consult.

Communicatie
Wanneer je e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten moet bewaren. Soms vraag ik je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Pauwerfull of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Doeleinden
Ik verzamel of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij ik van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Ik bied alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan mij is verstrekt.